Facebook Twitter Reset

ทำไมเราจึงรู้สึกปวดฟัน?

เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดที่แสนจะทรมานจากอาการปวดฟันกันมาแล้วไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก หรือบางคนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ปวดฟัน

หากไม่รักษาสุขภาพปากและฟันให้ดีก็อาจเกิดอาการปวดฟันกันได้อีก ในตอนที่เรายังเด็กมักจะโดนผู้ใหญ่ห้ามอยู่เสมอว่าอย่ากินทอฟฟี่อย่าอมข้าวอย่าดื่มน้ำอัดลม เพราะการกินของหวานๆและการไม่ดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากให้ดี จะทำให้ฟันผุและนำไปสู่อาการปวดฟันได้

แล้วอาการปวดฟันที่แสนจะทรมานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อาการปวดฟันนั้นเกิดจากการที่เราไม่ดูแลรักษาสุขภาพฟันให้สะอาดจนกระทั่งฟันเกิดการผุ เมื่อเรารับประทานอาหารที่เป็นของหวาน น้ำตาลจะไปขังอยู่ในรูฟัน ทำให้เกิดการออสโมซิส ของน้ำจากประสาทฟันเข้าสู่โพรงฟัง

และทำให้เกิดแรงกดดันออสโมซิสขึ้นที่ฟันซี่นั้น และความกดดันที่เกิดขึ้นนี้แหละ ที่ทำให้เรารู้สึกปวดฟันเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้ตัวเองต้องพบเจอกับอาการที่แสนจะทรมานนี้นะ

ดังนั้นควรรักษาสุขภาพภายในช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ฟันผุ และควรหมั่นไปตรวจฟันกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งอย่างเป็นประจำนะค่ะ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.