Facebook Twitter Reset

ระวังยาฆ่าแมลงในอาหาร

การปนเปื้อนในอาหารจากคู่มือชุดทดสอบอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่ายาฆ่าแมลงที่ตกค้างในอาหารมีฤทธิ์ต่อร่างกายรุนแรงถึงชีวิตหากได้รับพิษในปริมาณมาก โดยเบื้องต้นจะมีอาการเวียนศรีษะ อาเจียนและหัวใจหยุดเต้นในที่สุด

แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยจะเกิดการสะสมทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ซึ่งจากความรุนแรงของพิษจากยาฆ่าแมลงนี้เองทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศถึงประเภทอาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจำนวนมาก ซึ่งมีอยู่มากในผักผลไม้ คือ ผักคะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง พริกสด และองุ่น นอกจากนี้ยังได้ประกาศเพิ่มเติมให้อาหารทะเลตากแห้ง เป็นอาหารชนิดใหม่ที่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงด้วย

เนื่องจากอาหารเหล่านี้จะถูกแมลงรบกวนจำนวนมาก ผู้ขายบางคนจะฉีดยาฆ่าแมลงลงไปปนเปื้อนกับอาหาร ดังนั้นในฐานผู้บริโภคอย่างเราๆจึงควรระวัง ด้วยการเลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการบรรจุหีบห่อปิดสนิท ส่วนผักผลไม้เมื่อซื้อมาควรล้างทำความสะอาดหลายๆครั้งด้วยน้ำยาล้างผักผลไม้โดยเฉพาะ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นแล้ว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.