Facebook Twitter Reset

รู้ไหม? นมช่วยป้องกันโรคนิ่วได้

นมกล่องนมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีแร่ธาตุทางอาหารมากมาย นมจึงเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงทารกได้เป็นอย่างดี เพราะนมจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็ก และสำหรับในผู้ใหญ่นมก็เป็นอาหารที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน

การดื่มนมเป็นประจำนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคนิ่วในไตและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อีกด้วย โดยจากผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่บริโภคนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ และจะไม่ค่อยเป็นโรคนิ่ว

แต่ในขณะเดียวกันบางคนที่หันไปเลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม แทนการดื่มนมโดยตรงกลับพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วเพิ่มสูงขึ้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.