Facebook Twitter Reset

อาการชาปลายนิ้วมือ

           เมื่อมีอาการชาปลายมือ นอกเหนือไปจาก โรคเส้นประสาทมือถูกบีบรัด:Carpal Tunnel Syndrome (CTS) แล้วยังมีสาเหตุอื่นๆอีก เช่นCarpal Tunnel Syndrome

          1.) โรคเหน็บชา ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน B1 รวมไปถึงผู้ที่ใช้แรงกายหนักและกินคาร์โบไฮเดรทมาก ผู้ที่มีภาวะขาดอาหาร ซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าทุกนิ้ว

          2.) โรคเบาหวาน ที่ปล่อยให้มีน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรัง (นาน 10 ปีขึ้นไป) ทำให้เส้นประสาทเสื่อมมีอาการชาปลายมือปลายเท้าทุกนิ้ว แพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะของโรค CTS คือมีการปวดหรือชาที่บริเวณ 3 นิ้วครึ่ง ได้แก่ นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางซีกที่ติดกับนิ้วกลาง การกดหรือเคาะที่ข้อมือ (ตรงด้านเดียวกับฝ่ามือ) ข้างที่มีอาการ อาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหรือชาที่ปลายมือได้

          ถ้าพบว่ามีอาการปวดหรือชาปลายมือ กินวิตามิน B รวมหรือ B1 ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วไม่ทุเลา หรือเป็นโรคเบาหวาน และมีอาการชาเฉพาะ 3 นิ้วครึ่งดังกล่าว ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ หากปล่อยให้เส้นประสาทมือถูกบีบรัดนานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อมือฝ่อและพิการได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.