Facebook Twitter Reset

พืชทะเลทรายมีชีวิตรอดในสภาพที่มีน้ำน้อยมากได้อย่างไร

Untitled-1

                        articl

                        พืชทะเลทรายชนิดยืนต้นมี 3 วิธีการที่จะอยู่รอดในสภาวะน้ำน้อย พืชยืนต้นที่มีชีวิตนานกว่า 1 ฤดูกาล อาจมีวิธีอยู่รอดโดยใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ วิธีการที่ 1 คือการรับน้ำฝนอย่างรวดเร็วผ่านรากเล็กๆจำนวนมาก วิธีการที่ 2 คือการเก็บกักน้ำไว้ในเนื้อเยื่อของมัน และวิธีการที่ 3 คือการมีชีวิตอยู่โดยมีอัตราการคายน้ำต่ำ ซึ่งก็คือกระบวนการที่พืชสูญเสียความชื้นโดยกระบวนการระเหยของน้ำผ่านปากใบ

ต้นไม้พุ่มอะคาเซีย(acacia)

ต้นไม้พุ่มอะคาเซีย(acacia)

                       ต้นไม้พุ่มอะคาเซียและต้น040214-056.เมสควิท ใช้การแตกแขนงของรากฝอยลึกลงไปในดินทะเลทรายเพื่อจับความชื้นตลอดปี ต้นกระบองเพชรและต้นไม้ชนิดที่มีลำต้นอวบอูมจะอุ้มน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเก็บไว้ในเนื้อเยื่อของมัน ต้นกระบองเพชรซากัวโรยักษ์สามารถดูดซับน้ำถึง 1 เมตริกตันได้อย่างรวดเร็วหลังฝนตก ต้นกระบองเพชรมีอัตราการคายน้ำต่ำที่สุด บางชนิดจะปิดปากใบหรือรูใบในระหว่างวันเพื่อลดการสูญเสียความชื้น ด้วยเหตุผลเดียวกัน พืชชนิดอื่นก็อาจมีใบหนา มีขี้ผึ้งเคลือบใบหรือใบมีการปรับตัวลดรูปเป็นหนามทดแทน

ต้นกระบองเพชรซากัวโรยักษ์(saguaro)

ต้นกระบองเพชรซากัวโรยักษ์(saguaro)

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.