Facebook Twitter Reset

ตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน?

Untitled-1

แมลงสาบนอกจากมนุษย์ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างเช่นทุกวันนี้แล้ว ทราบกันไหมว่ายังมีสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวการสำคัญไม่แพ้มนุษย์เราเหมือนกัน

ที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สัตว์ปีชนิดนี้นั่นก็คือ แมลงสาบ จากการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ พบว่าเจ้าแมลงสาบจะมีการผายลมออกมาเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุก 15 นาที หลังจากมันตายไปแล้วมันยังสามารถปล่อยก๊าชมีเทนออกมาได้นานถึง 18 ชั่วโมง

จากสถิติพบว่าการผายลมที่แมลงปล่อยออกมามีมากถึง 20% ของการปล่อยก๊าชมีเทนทั้งหมดในโลก ก็คือคิดดูว่าแมลงสาบในโลกของเรานี้มีมากมายขนาดไหน เพราะมันเป็นสัตว์ที่สามารถพบได้ทุกทวีปทั่วโลกของเราเลยทีเดียว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.