Facebook Twitter Reset

ทำไมนกจึงร้องเพลง?

Untitled-1

นกร้องเพลงธรรมชาตินั้น นอกจากจะมีความงดงามอันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้มนุษย์ชื่นชมและหลงใหลแล้ว บางครั้งยังคงแฝงเร้นไว้ด้วยความหมายที่ชวนให้พิศวง กรณีของนกเป็นตัวอย่างที่อธิบายคำพูดข้างต้นได้เป็นอย่างดี หากกล่าวถึงนักนิยมนกนอกจากจะค้นพบสีสันอันงดงาม ที่ประดับประดาบนขนนกแล้ว พวกเขายังได้รับความเพลิดเพลินกับเสียงร้องที่ไพเราะของนกด้วย สาเหตุที่เสียงร้องของนกมีท่วงทำนองที่ไพเราะชวนฟัง เสมือนหนึ่งเสียงเพลงแห่งธรรมชาตินี้เอง จึงมีการยอมรับกันว่า การส่งเสียงร้องของนกแท้ที่จริงก็คือ การร้องเพลงของนักนั้นเอง

ปกตินกแต่ละชนิด จะมีเสียงเพลงแตกต่างกันไปตามแต่ละเผ่าพันธุ์ของตัว แต่คุณทราบหรือไม่ว่า เสียงร้องเพลงของนกมีความหมายหรือไม่? และถ้ามีความหมายหมายถึงอะไร?  ทั้งนี้จากผลของการศึกษาทำให้ทราบว่าเสียงร้องของนกทุกชนิด จะมีความหมายอย่างเดียวกันอย่างน้อยก็ 2 แง่ คือ

ความหมายหนึ่ง เป็นคำประกาศที่แสดงการครอบครองอาณาเขตดังกล่าวต่อนกชนิดเดียวกัน และเป็นการปราบผู้ที่ล่วงล้ำให้ออกไป
ความหมายที่สอง คือการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างนกที่ยังเป็นโสด ซึ่งส่วนใหญ่นกที่ทำหน้าที่นี้คือนกตัวผู้

จากการสังเกตและศึกษายังทำให้ทราบต่อไปอีกว่า เสียงร้องของนกตัวผู้จะมีท่วงทำนองที่เกรี้ยวกราดและก้าวร้าวทันที หากมีนกตัวผู้ด้วยกัน ก้าวละเมิดเข้ามาในอาณาเขตที่มันถือครอง นกแทบทุกชนิดมักจะร้องเพลงตอนเช้าตรู่ แต่อาจมีนกบางชนิดที่ร้องเพลงตอนพลบค่ำ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.