Facebook Twitter Reset

ทำไมปูจึงต้องรุกรานหอยสองฝา

Untitled-1

  ปู

                     ปูบางชนิดเป็นปรสิตอาศัยอยู่ในเปลือกของหอยสองฝาเช่น หอยแมลงภู่ หอยลาย เจ้าบ้านที่ปูชนิดนี้ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยยังมีกุ้ง ปลิงทะเล เพรียงหัวหอม และอีแปะทะเล

ทำไมปูจึงต้องรุกรานหอยสองฝา

                    นอกจากปูชนิดนี้แล้ว ยังมีปูหอยนางรม ปูตัวเมียที่โตเต็มวัยจะมีความกว้างสูงสุด 1.3 ซม. ปูตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีขนาดตัวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเมีย ทันทีที่ปูตัวเมียเริ่มมีรูปร่างเหมือนปูโตเต็มวัยมันจะเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยเจ้าบ้าน ส่วนปูตัวผู้จะใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ที่ใหนไม่ทราบได้ แต่จะเข้าสู่เปลือกหอยเจ้าบ้านในฤดูผสมพันธุ์เพื่อหาคู่ผสมพันธุ์

ทำไมปูจึงต้องรุกรานหอยสองฝา

                    ปูตัวเมียจะเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถออกจากเปลือกหอยได้ กระดองของมันจะอ่อนนุ่มและบางใส เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระดองป้องกันตัว ปูตัวเมียจะอาศัยอยู่ในหอยสองฝาจนผ่านฤดูกาลผสมพนธุ์หลายครั้งแล้วจึงตายไป  ซากของมันจะถูกขับออกมาจากเปลือกหอย

 การมีชีวิตอยู่ร่วมกับปู

 การมีชีวิตอยู่ร่วมกับปู

                    ปูบางชนิดจะอาศัยอยู่ภายนอกของสัตว์อื่นแทนที่จะอยู่ภายใน บางชนิดอาศัยหลบภัยระหว่างเส้นหนวดของดอกไม้ทะเลหรือปะการัง ดอกไม้ทะเลและปะการังจะมีเข็มพิษปล่อยออกมาจากหนวดของมันเพื่อจับเหยื่อและป้องกันตัว การที่ปูบางชนิดอาศัยอยู่ไม่ได้ก่อผลดีให้กับเจ้าบ้านเลย เช่น ปูอยู่บนตัวหอยเม่นจะทำให้หอยเม่นเคลื่อนที่ไม่สะดวก และทำให้หนามของหอยเม่นหักง่าย

 การมีชีวิตอยู่ร่วมกับปู

                    แต่อย่างไรก็ตามมีบาปบางชนิดที่ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าบ้าน เช่น ปูอาศัยกับปะการังช่วยขับไล่ศัตรูของปะการังแล้วยังทำความสะอาดโดยกินซากอินทรีย์ไม่ให้ทับถมตัวปะการัง การที่สัตว์สองชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเรียกว่า ซิมไบโอซิส

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.