Facebook Twitter Reset
นอนไม่หลับ

นอนไม่หลับทําไงดี วิธีที่จะช่วยให้หลับสนิท

นอนไม่หลับทําไงดี การนอนหลับสนิทได้ทุกคืนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดี หลายๆคนไม่เห็นว่าการนอนหลับจะยากเย็นอะไร...
ท่านอน สุขภาพ

ท่านอน ที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพ

ท่านอน กับสุขภาพ มนุษย์เราใช้เวลาใน การนอนหลับ ถึง 1 ใน 3 ของอายุไข ดังนั้นท่านอนจึงเป็นส่วนสำคัญที่เราหลับ...
โรคนอนไม่หลับ

อายุมากนอนไม่หลับ จริงไหม?

อายุมากนอนไม่หลับ จริงไหม? ไม่ว่าเราจะเข้านอนเวลาใด ระยะเวลาที่ร่างกายต้องการในการพักผ่อนในวัยผู้ใหญ่จะเท่ากันในผู้สูงอายุ...
sleep (1)

การนอน ที่ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดเมื่อย

การนอน ที่ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดเมื่อย อาการปวดเมื่อยหลังลุกจากเตียงนอนเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่นอนด้วยท่านอนที่ไม่เหมาะสม...