Facebook Twitter Reset
เนื้อทรายGazelles

สัตว์กินพืชในแอฟริกากินอะไรเป็นอาหาร

นักสัตววิทยาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ ได้พบว่าสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในแอฟริกาโดยทั่วไปจะกินอาหารตามน้ำหนักตัวของมัน...
full-size-zebra-1115-718686_650x480

ทำไมม้าลายจึงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

                    ทำไมม้าลายจึงอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง                    นักชีววิทยาที่ศึกษาทางด้านวิวัฒนาการได้เกิดความฉงนสงสัยถึงสัญชาตญาณอยู่รวมกันเป็นฝูงของสิ่งมีชีวิตเช่น...
งวงช้าง

มหัศจรรย์ งวงช้าง

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ช้างตัวผู้เรียกว่า...
งวงช้าง

งวงช้างมีประโยชน์อะไรบ้าง

จมูกช้างหรือ นั้นไม่เพียงแต่ใช้หายใจและดมสิ่งของเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในการรับรู้การสัมผัสด้วย...