Facebook Twitter Reset
ธารน้ำแข็ง

โลกมีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่

ในโลกเรานี้มีน้ำประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร แต่น้ำเกือบทั้งหมดอยู่ในมหาสุทร ดังนั้นน้ำจึงเป็นน้ำเค็มที่เราไม่สามารถดื่มใช้เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมได้จากปริมาณน้ำทั้งหมดในโลกนี้...
ดื่มน้ำ

เชื่อมั้ย?แค่ดื่มน้ำก็ลดน้ำหนักได้

แค่ดื่มน้ำก็ลดน้ำหนักได้จริงๆ แต่ต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นน่ะ ห้ามเป็นน้ำหวาน น้ำอัดลมหรือแม้แต่น้ำผลไม้การดื่มน้ำเปล่ามากกว่า...
การดื่มน้ำ

อันตรายของผู้หญิงที่ดื่มน้ำน้อย

เราต่างก็ทราบกันดีว่าน้ำมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กว่า 70% ในร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยน้ำ...
น้ำคือชีวิต

น้ำคือชีวิต

        น้ำและออกซิเจนจำเป็นที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ 70-80% โดยที่น้ำประมาณ...