Facebook Twitter Reset
สฟิงซ์

ทำไม ข้างๆพีระมิดต้องมีสฟิงซ์ ?

ถ้าใตรเคยไปเที่ยวที่เมืองกีซา ใกล้ๆกรุงไคโร ก็คงต้องตะลึงกับพีระมิด 3 องค์ที่ตระหง่านอยู่บนทะเลทรายนอกกรุงไคโร...
พระมหาพีระมิด

การสร้างพีระมิด

การสร้างพีระมิด พีระมิด คือ สิ่งก่อสร้างที่ประกอบไปด้วย ผนังสี่ด้านและมียอดแหลมตรงกลาง...