Facebook Twitter Reset
ยุงชอบกัดคนแบบไหน?

ยุงชอบกัดคนแบบไหน?

       เคยสังเกตไหมว่า ทำไมคนบางคนยุงถึงชอบกัดเอ๊า…กัดเอา ในขณะที่บางคนยุงกัดน้อยกว่า...
ยุงกัด

ทำไมรู้สึกคันเมื่อถูกยุงกัด

เมื่อถูกยุงกัด จะมีตุ่มเล็กๆบวมแดงขึ้นมา และทำให้เรารู้สึกคัน สาเหตุที่เรามีอาการคันเมื่อถูกยุงกัด...