Facebook Twitter Reset
หูอื้อ

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

แต่ละคนคงมีวิธีการแก้ปัญหาน้ำเข้าหูด้วยวิธีการต่างๆกัน แต่วิธีที่คุณหมอแนะนำมาคือให้เอียงศรีษะด้านที่น้ำเข้าหูข้างนั้นลงต่ำแล้วดึงใบหูให้กางออก โดยเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อย...
หูอื้อ

อาการ หูอื้อ สาเหตุเกิดจาก

หูอื้อ กับที่สูง เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า เวลาที่เราขึ้นลงลิฟท์ชั้นสูงๆหรือเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือบินลงนั้น...