Facebook Twitter Reset
หูอื้อ

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

แต่ละคนคงมีวิธีการแก้ปัญหาน้ำเข้าหูด้วยวิธีการต่างๆกัน แต่วิธีที่คุณหมอแนะนำมาคือให้เอียงศรีษะด้านที่น้ำเข้าหูข้างนั้นลงต่ำแล้วดึงใบหูให้กางออก โดยเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อย...