Facebook Twitter Reset
Poseidon

เทพเจ้ากรีก โบราณ

เทพเจ้ากรีก ชาวกรีก ก็เหมือนชนกลุ่มอื่นๆในสมัยโบราณก็คือ มีความเชื่อว่าในโลกนี้มีเทพเจ้าต่างๆมากมายและเทพเจ้าทุกองค์ก็สมควรได้รับการสักการะเคารพบูชา...