Facebook Twitter Reset
แห่นางแมว

ทำไมต้องใช้แมวแห่ขอฝน

ปีใดหากเกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะส่งผลทำให้ชาวไร่ชาวสวนต้องประสบกับความเดือนร้อน...
แมว

ทำไมแมวจึงมีนิสัยชอบประจบชอบคลอเคลีย

เรื่องน่ารู้ของเจ้าเหมียว สังเกตไหมครับ แมวชอบมาคลอเคลียตามแข้งขาของเรา หลายคนเข้าใจว่ามันทำไปเพราะนิสัยที่ขี้อ้อน...