Facebook Twitter Reset
Kamchatka

คาบสมุทรคัมชัตกา Kamchatka แห่งไซบีเรีย ที่ซึ่งมีแต่ภูเขาไฟและน้ำพุร้อน

           ควัน ไฟ และไอน้ำ ปกคลุมทั่วคาบสมุทรหนาวเย็นไกลโพ้น ณ สุดแดนตะวันออกของไซบีเรีย...
กวางเรนเดียร์

กวางเรนเดียร์ reindeer

กวางเรนเดียร์สัตว์คู่ใจของซานตาคลอส ที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศที่อากาศหนาวเย็น เช่น นอร์เวย์...