Facebook Twitter Reset
แจ็ค-โอ-แลนเทิร์น

ตำนานวันฮาโลวีน ตะเกียงฟักทองและแจ็ค-โอ-แลนเทิร์น The Legend of Jack-o-Lantern

เข้าสู่เทศกาลฮัลโลวีน เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก “แจ็ค” หากใครยังนึกไม่ออกเราก็ต้องเฉลยว่า...